Programma's

Bereikbaarheid

Parkeren

De tevredenheid met parkeergelegenheid in de buurt en ervaren parkeeroverlast verschilt sterk tussen de stadsdelen.

Gemengd beeld rond parkeren in de buurt

Hoe tevreden zijn Nijmegenaren met de parkeergelegenheid in hun buurt? In de gehele stad is 58% van de inwoners (zeer) tevreden over de parkeergelegenheid in de buurt. Daarnaast geeft 21% aan dat vaak sprake is van parkeeroverlast in de buurt. Beide cijfers zijn iets negatiever ten opzichte van 2019. Daarnaast zijn er grote verschillen per stadsdeel.

Als het gaat om parkeeroverlast vallen met name Lindenholt en Nijmegen-Centrum op in negatieve zin; in Lindenholt ervaart 34% van de inwoners parkeeroverlast en in Nijmegen-Centrum 33%. De parkeeroverlast in Lindenholt is vergelijkbaar met 2017 en 2019. Maar de parkeeroverlast in Nijmegen-Centrum is flink gestegen (+17 procentpunt). Terwijl in 2019 de parkeeroverlast in Nijmegen-Centrum nog flink was afgenomen (-8 procentpunt). Ook is de tevredenheid over parkeergelegenheid afgenomen in Nijmegen-Centrum (-15 procentpunt). Daarnaast scoort Lindenholt ongunstig als het gaat om parkeergelegenheid; sinds 2015 loopt de tevredenheid over parkeergelegenheid terug (terwijl parkeeroverlast toenam), tot 50% in 2021.  Ook in Nijmegen-Oost blijft de tevredenheid over parkeergelegenheid achter (51%). Het meest tevreden zijn inwoners van Nijmegen-Nieuw-West (68%). De situatie is wel iets ongunstiger dan in 2019 (-5 procentpunt). Ook in Nijmegen-Zuid is de tevredenheid hoog (66%).


Figuur: Aandeel (zeer) tevreden met parkeergelegenheid buurt
Bron: Burgerpeiling, Onderzoek & Statistiek gemeente Nijmegen


Figuur: Aandeel vaak parkeeroverlast buurt
Bron: Burgerpeiling, Onderzoek & Statistiek gemeente Nijmegen

In 2022 is het aantal Meld&Herstel-meldingen over parkeeroverlast in bijna alle stadsdelen toegenomen.
‘Onvoldoende parkeerplaatsen/parkeeroverlast’ stond in 2021 op de tweede plaats in de ranglijst van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens de bewoners van Nijmegen.

Waardering voor parkeerplaatsen in de binnenstad de laatste jaren stabiel

De waardering van bezoekers voor parkeerplaatsen in de stad is sinds de start van de Stadscentrummonitor hard gestegen: van een 4,9 in 1996 naar een 6,9 in 2022. De laatste jaren is er sprake van een redelijk stabiel beeld.
Het parkeertarief scoort in 2022 voor het eerst een kleine voldoende (5,6). De positieve ontwikkeling lijkt hiermee door te zetten.


Figuur: Waardering bezoekers voor parkeerplaatsen en -tarieven binnenstad (in rapportcijfers)
Bron: Stadscentrummonitor Onderzoek & Statistiek gemeente Nijmegen

De waardering voor de fietsenstallingen in de binnenstad is na een stijging in het jaar 2018 weer iets teruggelopen. Bezoekers geven de fietsenstalling een 7,2. Tussen 2021 en 2014 is er een stijging in de waardering te zien (van 6,1 naar 7,3), vermoedelijk door de fietsenstalling onder Plein 44.


Figuur: Waardering bezoekers fietsstallingen binnenstad (in rapportcijfers)
Bron: Stadscentrummonitor Onderzoek & Statistiek gemeente Nijmegen

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13