Programma's

Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

Tussen 2013 en 2017 is een kleine stijging te zien van het aandeel inwoners dat Nijmegen een verkeersveilige stad vindt (van 34% in 2013 naar 38% in 2017).
In 2019 en 2021 vinden meer inwoners dat de stad niet (voldoende) verkeersveilig is. In 2019 vindt 25% de stad niet (voldoende) verkeersveilig, wat meer dan in 2017 (+6 procentpunt). Een grotere groep vindt de stad wel verkeersveilig (36%) en een groep van vergelijkbare omvang oordeelt neutraal (37%). In 2021 daalt de groep die de stad verkeersveilig vindt (van 36% naar 33%), 38% oordeelt neutraal en 27% vindt de stad niet (voldoende) verkeersveilig.


Figuur: oordeel over verkeersveiligheid
Bron: Burgerpeiling, Onderzoek & Statistiek gemeente Nijmegen

In aanvulling op de ervaren verkeersveiligheid, laat onderstaande figuur het aantal verkeersslachtoffers met letsel per jaar zien. In 2017 tot en met 2019 is er een daling te zien in het aantal slachtoffers. Waardoor deze daling wordt veroorzaakt, is niet duidelijk. In 2020 en 2021 (coronajaren) is het aantal slachtoffers iets gestegen (70 en 74), maar nog steeds lager dan de jaren daarvoor. Door de verschillende coronamaatregelen was er minder verkeer op de wegen. In 2022 zijn de coronamaatregelen afgeschaft en kwamen de verkeersintensiteiten grofweg terug op het oude niveau. Logisch gevolg is het ook weer stijgen van het aantal slachtoffers (111).


Figuur: Aantal letselslachtoffers  per jaar
Bron: VIA Statistiek Ongevallen (o.b.v. BRON database verkeersongevallen van RWS)

In 2022 is het aantal letselslachtoffers met de fiets het hoogst (46). Landelijk en mogelijk ook in Nijmegen is er vooral een toename van verkeersslachtoffers onder oudere fietsers. Ouderen met een e-bike blijven tot op hogere leeftijd fietsen. Daarnaast fietsen zij verre afstanden. Bijzonder is ook de landelijke trend in toename in het aantal eenzijdige ongevallen met o.a. e-bike onder deze kwetsbare doelgroep.


Figuur: Letselslachtoffers naar vervoerwijze van het jaar  2022
Bron: VIA Statistiek Ongevallen (o.b.v. BRON database verkeersongevallen van RWS)

Het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners is in Nijmegen lager (555 in 2021) dan gemiddeld in de benchmarksteden (751). In Leiden, Eindhoven en Arnhem is dit aantal het hoogst. Ook het aantal geregistreerde verkeersongevallen met letsel per 100.000 inwoners is in Nijmegen lager (37) dan gemiddeld in de benchmarksteden (115). In Leiden is dit aantal het hoogst, gevolgd door Enschede en Groningen. Over het jaar 2022 is hier nog geen data over beschikbaar.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13