Programma's

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid in en rond de stad

Bereikbaarheid per auto
De opening van stadsbrug ‘de Oversteek’ eind 2013 betekende een nieuwe belangrijke invalsweg voor de stad. Na opening van de Oversteek nam het aantal passerende motorvoertuigen op de Waalbrug bijna 20% af en neemt het totaal aantal vervoersbewegingen toe.

In 2018 is voor het eerst sinds 2015 een lichte daling te zien in het gebruik van de Waalbrug (via de Generaal Gavinweg). Op andere invalswegen, ook op de Oversteek, is de verkeersdrukte in 2018 juist toegenomen.

Tussen 2018 en 2019 vlakte het aantal vervoersbewegingen licht af, door minder gebruik van de Graafseweg. De Graafseweg was vroeger een nationale route tussen Noord- en Zuid-Nederland. Met de komst van de A50 en met de bouw van De Oversteek is de weg een stadsweg geworden. Hoewel het gebruik van de Oversteek sinds de opening gestaag stijgt, blijft de brug nog altijd sterk achter op de Waalbrug.


Figuur: Vervoersbewegingen per auto per dag op belangrijke invalswegen
Bron: Visuele verkeerstellingen (2008 - 2012), Verkeersmodel RVMK Motorvoertuigen (2013 - 2019)

Door de coronacrisis is het aantal vervoersbewegingen van 2020-2021 niet representatief, waardoor er geen update van het verkeersmodel heeft plaatsgevonden. Daardoor kunnen ze niet in de stads- en wijkmonitor worden gepresenteerd.
Als we het aantal vervoersbewegingen van 2022 vergelijken met het aantal in 2019, zien we dat de vervoersbewegingen op vrijwel alle invalswegen, behalve de Neerbosscheweg, zijn toegenomen.   


Figuur: Vervoersbewegingen per auto per dag op belangrijke invalswegen
Bron: Verkeersmodel RVMK Motorvoertuigen

Filezwaarte
De dagelijkse files landelijk zijn weer teruggekeerd. De filezwaarte (lengte x duur van de files) in de maanden april t/m december in 2022 was nog maar 12 procent lager dan in diezelfde periode in het pre-coronajaar 2019. Dit concludeert de ANWB op basis van haar filecijfers, gemeten over alle A- en N- wegen in ons land.

Sinds afschaffing van de coronamaatregelen eind maart zijn de ochtend- en avondspits weer druk vanwege de toename van het woon-werkverkeer. Opmerkelijk is dat het woon-werkverkeer tijdens de ochtendspits zich meer verspreidt in vergelijking met 2019. Zo ziet de ANWB in de vroege ochtenduren veel minder files en is het hoogtepunt van de spits verschoven van 08.00 uur naar 08.30 uur.

De totale filezwaarte in 2022 ligt nog zo’n 20 procent onder het niveau van 2019. Maar in het eerste kwartaal van dit jaar werd er door de coronamaatregelen veel thuisgewerkt en tijdens de spits fors minder gereden.
Knooppunt Valburg-knooppunt Bankhoef staat net als in 2019 en 2021 in de ANWB file top 10, in 2022 op nummer 10.

Waardering bereikbaarheid van de stad door Nijmegenaren, ondernemers en bezoekers
De waardering voor de bereikbaarheid in en rond de stad nam na de oplevering van de Oversteek (eind 2013) toe. Nijmegenaren en ondernemers oordeelden positiever over de bereikbaarheid van de stad per auto, inwoners en stadscentrumbezoekers waardeerden de bereikbaarheid binnen de stad (met name) met de auto en andere vervoermiddelen hoger.

De gunstige trend na oplevering van de Oversteek was minder zichtbaar in het oordeel over de bereikbaarheid van bedrijfslocaties van ondernemers. Tussen 2012 en 2014 neemt de waardering van ondernemers voor de bereikbaarheid van bedrijfslocaties per auto af. Hoewel het ondernemersoordeel over de bereikbaarheid van bedrijfslocaties voor vrachtverkeer aanvankelijk stijgt, neemt het na 2014 weer af.

Tussen 2017 en 2019 zijn Nijmegenaren wat negatiever geworden over de bereikbaarheid van de stad én binnen de stad per auto en bus. Ook ondernemers geven in 2018 een lagere beoordeling dan voorheen voor de bereikbaarheid van bedrijfslocaties per auto. De bezoekerswaardering voor bereikbaarheid per auto van het stadscentrum is in deze periode onveranderd.

In 2020 is aan stadscentrumbezoekers voor het eerst gevraagd om een rapportcijfer te geven voor transferia. Degenen die daar wat over konden zeggen waarderen de transferia met een 6,5.


Figuur: Waardering bereikbaarheid stad (ondernemers en inwoners)
Bron: Burgerpeiling, Monitor Vestigingsklimaat Onderzoek & Statistiek gemeente Nijmegen


Figuur: Waardering bereikbaarheid binnenstad (inwoners)
Bron: Burgerpeiling Onderzoek & Statistiek gemeente Nijmegen


Figuur: Waardering bereikbaarheid stadscentrum (bezoekers)
Bron: Stadscentrummonitor Onderzoek & Statistiek gemeente Nijmegen


Figuur: Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties (ondernemers)
Bron: Monitor Vestigingsklimaat Onderzoek & Statistiek gemeente Nijmegen

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13