Stads- en Wijkmonitor

Met de jaarlijkse Stads- en Wijkmonitor geeft het gemeentelijke bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) een beeld van de staat en ontwikkeling van de stad en wijken.

Drie onderdelen
De Stads- en Wijkmonitor bestaat uit drie onderdelen:  

  1. Samenvatting: een samenvatting van de informatie in Stads- en Wijkmonitor.
  2. Programma's: onderzoeksinformatie en statistieken m.b.t. de onderwerpen/programma’s in de begroting.
  3. Wijken: een beeld van de stand van zaken in de 36 Nijmeegse woonwijken.


Kaartmateriaal

De wijkgrenzen in het kaartmateriaal van de Stads- en Wijkmonitor zijn een benadering van de administratief vastgelegde wijkgrenzen.

Benchmarksteden
In de Stads- en Wijkmonitor komt u regelmatig de term benchmarksteden tegen. Het gaat om zeven kennissteden (studentensteden) met tussen de 120.000 en 245.000 inwoners (Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg) en Arnhem (stad van vergelijkbare omvang nabij Nijmegen).

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13