Samenvatting

Bronnen

Gemeentelijke onderzoeken

 • Burgerpeiling, O&S
 • Stadscentrummonitor, O&S
 • Monitor Vestigingsklimaat, O&S
 • Peilingen onder digitaal stadspanel, O&S
 • Demografische Verkenningen 2021, O&S
 • Publieksonderzoeken gesubsidieerde podia 2019, O&S
 • Metingen in kader van Evenementenmonitor, O&S
 • Sportverenigingsmonitor, O&S
 • Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, O&S
 • Cliëntervaringsonderzoeken jeugdhulp, O&S
 • Maatschappelijke opbrengst van schuldhulpverlening, 2016
 • Peutermonitor
 • Evaluatie Vroegsignaleringsproject Op de rit, 2017, O&S
 • Evaluatie Financieel Expert in de Wijk, 2018, O&S
 • Evaluatie Regionaal leerlingvervoer Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen, 2019, O&S
 • Gemeente Nijmegen en ODRN, www.milieujaarverslag.nl
 • Klanttevredenheidsonderzoeken Stadswinkel
 • Evaluatie Gemengde scholen-beleid Nijmegen, 2021, O&S
 • Onderzoek woonsituatie en woonwensen 55-plussers, 2022, O&S
 • Metingen in kader van onderzoek naar het imago van Nijmegen, O&S
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13