Programma's

Bereikbaarheid

Verkeersoverlast

In de gehele stad geeft in 2021 37% van de inwoners aan dat zij vaak last hebben van hard rijdend verkeer, tegen 33% in 2019 en 29% in 2017. Hierbij aansluitend noemen meer inwoners dan in 2019 hardrijdend verkeer als een belangrijk stadsprobleem (7% in 2021 versus 4% in 2019).

Onderstaande figuur laat zien dat hierbij flinke gebiedsverschillen bestaan. In Nijmegen-Nieuw-West (50%), Nijmegen-Oud-West (43%) en Nijmegen-Centrum (43%) ligt dit aandeel hoger. In alle stadsdelen, behalve Nijmegen-Noord, is het aandeel inwoners dat last ervaart van hardrijdend verkeer ten opzichte van 2019 gestegen. In Nijmegen-Noord is dit in 2021 sinds 2017 voor het eerst gedaald (-3 procentpunt).
Inwoners van Nijmegen-Oost hebben het minste last van hardrijdend verkeer (26%), hoewel dit aandeel sinds 2017 wel is gegroeid (+8 procentpunt).

Figuur: Aandeel inwoners dat overlast ervaart van hard rijdend verkeer naar stadsdeel
Bron: Burgerpeiling 2021, Onderzoek & Statistiek gemeente Nijmegen

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13