Programma's

Economie en Toerisme

Toekomstverwachting

In de achter ons liggende jaren groeide de beroepsbevolking en het aantal banen flink. De werkloosheid daalde.
In de nabije toekomst blijft de beroepsbevolking groeien boven het regionale gemiddelde. De banengroei matigt en de werkloosheid neemt wat toe, maar blijft historisch gezien bescheiden.

Minder banengroei, iets meer werkloosheid verwacht

Tot 2026 verwacht de het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland een beroepsbevolkingsgroei in Nijmegen van 4,5%. Dat is flink hoger dan het gemiddelde van 2,5% in de gehele Groene metropoolregio (GMR, ruwweg de regio Arnhem-Nijmegen). De regio Rijk van Nijmegen kent tot 2026 het hoogste percentage verwachte arbeidsmarktinstroom van de regio's in Gelderland; deze overtreft de uitstroom ruim in tegenstelling tot de meeste andere regio's (ROA, 2022).

De werkgelegenheid nam in de afgelopen jaren (en dan vooral in 2022) zeer sterk toe, door gunstige conjunctuur, maar ook door herstel na corona. In de toekomst is die groei naar verwachting veel bescheidener en lager dan de beroepsbevolkingsgroei. Een flink deel van de verwachte groei heeft zich al in 2022 gemanifesteerd. De verwachting is dat de werkloosheid iets kan oplopen, maar gegeven het lage startniveau in 2023 en de extreme krapte op de arbeidsmarkt, bescheiden blijft.  

Sectoraal verwachte het UWV in 2022 voor de komende jaren de sterkste groei in uitzendbanen. Deze werkenden kunnen feitelijk in andere sectoren werken (logistiek, industrie, etc.). Specialistische zakelijke diensten en horeca kennen ook een hoge groei. Zorg & welzijn, bouwnijverheid, overige zakelijke diensten, openbaar bestuur en onderwijs groeien ook. Krimp wordt verwacht in financiële diensten, industrie, detailhandel en overige diensten.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13