Programma's

Economie en Toerisme

Beeld van Nijmegen

 • Het beeld van Nederlanders over Nijmegen ontwikkelt zich in een positieve richting. Zo is het rapportcijfer van Nederlanders voor de stad gestegen van 6,8 in 2015 naar 7,1 in 2022. En vaker dan bij de voorgaande metingen vinden Nederlanders evenementenstad, cultuurstad, uitgaansstad en sociale stad passende benamingen. De benamingen historische stad (74%), studentenstad (66%) en loopstad (66%) vindt men het meest passend. Meer dan bij de voorgaande metingen is het wandelen en fietsen in de omgeving van Nijmegen als bezoekreden genoemd.
 • Het rapportcijfer van bezoekers voor de binnenstad was in 2022 even hoog als voor de coronacrisis (7,7).
 • De rapportcijfers van ondernemers voor het 'woon- en leefklimaat' (7,4 in 2021) en het 'imago van Nijmegen' (7,3 in 2021) zijn ongeveer gelijk gebleven.
 • In 2021 waarderen bewoners de stad als woon- en leefgemeente met het rapportcijfer 7,7. Een ruime meerderheid vindt Nijmegen een mooie stad (89%).
 • Nijmegen scoort hoog op de woonaantrekkelijksheidsindex van Atlas voor gemeenten (9e van de 50 steden in 2022).

Beeld van Nederlanders over Nijmegen ontwikkelt zich in een positieve richting

In 2022 hebben we voor de derde keer onderzoek onder Nederlanders naar het imago van Nijmegen verricht. De vorige metingen vonden in 2015 en 2017 plaats. De belangrijkste ‘ingrediënten’ van het imago van Nijmegen zijn in de periode 2015-2022 niet veranderd: de 4Daagse, de ligging aan de rivier, de opleidingsmogelijkheden en het historisch karakter. Diverse uitkomsten laten zien dat het beeld van Nederlanders over Nijmegen zich in een positieve richting ontwikkelt.

 • Voordat aan de respondenten duidelijk werd gemaakt dat het een onderzoek over de stad Nijmegen betrof, is – net als in 2015 – gevraagd welke stad de oudste stad van Nederland is. In 2022 denkt 42% van de Nederlanders dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is, tegenover 35% in 2015. De op een na meest genoemde stad is Maastricht (27%). In 2015 was het verschil tussen Nijmegen en Maastricht veel kleiner (door 35% respectievelijk 31% genoemd).
 • Net als in 2015 en 2017 denken veel mensen bij Nijmegen aan de volgende zaken: de 4Daagse (49%), stad aan de rivier/Waal of bruggen (39%) en universiteits- of studentenstad (30%). Daarnaast is het beeld van Nijmegen als historische stad nog steeds sterk; 16% maakt opmerkingen over Nijmegen als oud(st)e stad of stad met historie, 17% benoemt de Romeinse geschiedenis en 5% de Tweede Wereldoorlog. Vaker dan bij de vorige metingen wordt het cultuuraanbod genoemd (15%).
 • Naast de mogelijkheid om spontaan beelden bij Nijmegen te noemen, vroegen we hoe goed bepaalde omschrijvingen bij de stad passen. Vooral de benamingen historische stad (74%), studentenstad (66%) en loopstad (66%) vinden Nederlanders goed bij Nijmegen passen. Meer Nederlanders dan bij de vorige metingen vinden evenementenstad (54%), cultuurstad (49%), uitgaansstad (48%) en sociale stad (46%) passende benamingen. Ook stad met een bourgondisch karakter scoort in die buurt (48%). De slogan ‘old city, young vibe’ wordt door 35% als een passende omschrijving gezien. Voor alle omschrijvingen geldt dat Nederlanders, die Nijmegen in de voorgaande periode bezocht hebben, deze vaker passend vinden.


Figuur: Percentage dat de desbetreffende omschrijving goed bij Nijmegen vindt passen. Bron: Het imago van Nijmegen. Onderzoek onder Nederlanders, herhaalmeting 2022, O&S 2022.

 • De waardering voor Nijmegen is ten opzichte van 2015 en 2017 toegenomen. Zowel ‘een weekendje Nijmegen’ als ‘Nijmegen in het algemeen’ krijgen een wat hoger rapportcijfer dan voorheen (weekendje Nijmegen: rapportcijfer gestegen van 6,5 in 2015 naar 6,7 in 2017 en 6,8 in 2022; Nijmegen in het algemeen: rapportcijfer gestegen van 6,8 in 2015 naar 7,0 in 2017 en 7,1 in 2022). Nederlanders, die Nijmegen in de voorgaande periode bezocht hebben, geven hogere rapportcijfers.
 • Net als bij de vorige metingen zijn winkelen en bezoek aan bekenden de meest genoemde bezoekredenen. Vaker dan bij de voorgaande metingen zijn horecabezoek, het bekijken van de binnenstad en wandelen en fietsen in de omgeving van Nijmegen als bezoekredenen genoemd. Ook het bezoeken van een (culturele) voorstelling is wat meer dan voorheen als bezoekreden genoemd, maar niet door veel mensen. Veel bezoekers, die in de afgelopen periode gebruikgemaakt hebben van een bepaald aanbod in Nijmegen, oordelen positief over dat aanbod. Dat geldt het sterkst voor het wandelen en fietsen in de omgeving van Nijmegen, het ervaren van de geschiedenis en het recreëren rond de Waal.
 • Aan de Nederlanders, die het afgelopen jaar niet in Nijmegen kwamen, maar wel belangstelling hebben om de stad te bezoeken, is gevraagd naar de mogelijke redenen om Nijmegen te gaan bezoeken. Hierbij worden vaker toeristische bezoekredenen genoemd dan bij de mensen die daadwerkelijk Nijmegen hebben bezocht (bekijken van de binnenstad en ervaren van de geschiedenis). Meer dan bij de voorgaande metingen zijn wandelen en fietsen in de omgeving rond Nijmegen en horecabezoek genoemd.

Het recreatieve bezoek aan Nijmegen nam vanaf 2012 flink toe. Het aantal hotelovernachtingen steeg van circa 143.000 in 2012 naar ruim 300.000 in 2018. In die periode steeg ook het hotelaanbod in de stad. In 2019 was er een lichte daling van het aantal hotelovernachtingen (297.500), gevolgd door een forse daling in 2020 door de coronacrisis (167.000). In 2022 neemt het aantal overnachtingen weer toe tot 260.000; dat is 87% van het aantal van 2019, het laatste jaar vóór de coronapandemie.

Waardering van bezoekers voor binnenstad even hoog als voor coronacrisis

De waardering van bezoekers voor de binnenstad is in 2022 even hoog als in 2018, voor de coronacrisis (7,7). Die 7,7 is het hoogste rapportcijfer voor de binnenstad dat we in de afgelopen 26 jaar gemeten hebben.
Behalve om een algemeen oordeel, vragen we de bezoekers om zestien aspecten van de binnenstad te beoordelen. De meeste aspecten van de binnenstad worden ruim voldoende tot goed beoordeeld. Het hoogst beoordeelde aspect is de sfeer en gezelligheid; niet eerder was het rapportcijfer hiervoor zo hoog (7,8).
Voor enkele aspecten van de ambiance (netheid en veiligheid) en de bereikbaarheid (bereikbaarheid met fiets, mogelijkheden om de fiets te stallen, bereikbaarheid met openbaar vervoer) is de waardering ten opzichte van 2018 licht gedaald. Wel scoren al deze aspecten nog tussen de 7 en 8. De waardering voor het parkeertarief is gestegen, maar wel nog onder de 6 (5,7).
Behalve het parkeertarief, krijgt ook het groen in de binnenstad (6,3) een lagere waardering.

Figuur: rapportcijfers van bezoekers voor diverse aspecten van het stadscentrum. Bron: Stadscentrummonitor, O&S.

Onderzoek naar het imago van Nijmegen onder Nederlanders laat zien dat een aantal van de veel genoemde redenen om Nijmegen te bezoeken met de binnenstad te maken heeft (winkelen, horecabezoek, bekijken binnenstad, geschiedenis ervaren, museumbezoek, evenementenbezoek en recreëren rond de Waal). Ten opzichte van de eerdere metingen in 2015 en 2017 zijn horecabezoek en het bekijken van de binnenstad in 2022 vaker als bezoekredenen genoemd.

De indicatieve (steekproef)metingen van Locatus lieten een forse daling van het binnenstadbezoek tijdens winkeltijden zien in het coronajaar 2020. In 2022 is er een beperkte opleving, maar het gemeten bezoek is nog flink lager dan in 2018. Deze traditionele tellingen van circulerend winkelpubliek onderschatten wel het groeiende belang van het “zittende” publiek (horeca, leisurefuncties) voor de omzet in de binnenstad. Het aantal parkeertransacties brengen het (auto)bezoek continu kwantitatief in beeld (dag en nacht, geen steekproef maar een registratie). Daarin is de daling in coronatijd wat beperkter dan in het druktebeeld op straat en is het herstel in 2022 wat sterker.
Het bezoek aan de culturele instellingen in de binnenstad is na de coronacrisis weer flink toegenomen. Het aantal bezoeken aan podiumvoorstellingen in 2022 lag in de buurt van het aantal in 2019, het jaar voorafgaand aan de coronapandemie.

Waardering van ondernemers voor de stad stabiel

De waardering van ondernemers voor het ondernemersklimaat in Nijmegen is licht gestegen van 6,6 in 2018 naar 6,8 in 2021. Tot de hoogst beoordeelde aspecten van het ondernemersklimaat behoren het woon- en leefklimaat (7,4) en het imago van Nijmegen (7,3). De rapportcijfers hiervoor zijn de laatste drie metingen weinig veranderd.

Figuur: Rapportcijfers van ondernemers voor de stad. Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S.

Veel bewoners hebben positief beeld van de stad

Nijmegenaren waarderen de stad als woon- en leefgemeente in 2021 gemiddeld met een 7,7. Dat is een lichte daling na een periode van stijging (van 7,5 in 2011 naar 7,8 in 2019). Op de volgende punten zijn de uitkomsten van de Burgerpeiling 2021 (ongeveer) gelijk aan die in 2019:  

 • 90% van de Nijmegenaren vindt Nijmegen een prettige stad om in te wonen;
 • 89% vindt Nijmegen een mooie stad;
 • 87% is gehecht aan de stad;
 • 76% is trots op de stad;
 • 67% vindt de Nijmeegse binnenstad aantrekkelijk.
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13