Programma's

Economie en Toerisme

Ondernemersklimaat

In 2021 is een stapje  vooruit gezet als we kijken naar de score voor het ondernemersklimaat (6,8). In 2018 was dat nog 6,6.

Waardering ondernemersklimaat: voldoende en flink verbeterd

Vestigingen van bedrijven en instellingen in de stad waarderen het ondernemersklimaat eind 2021 met een 6,8. Dit is 0,2 rapportpunt hoger dan de vorige meting, in 2018. Het gemiddelde rapportcijfer voor het ondernemersklimaat in enkele centrumgemeenten binnen de bedrijvenpeiling van VNG-realisatie komt in 2021 op 6,5 uit. Dit is wel een smalle vergelijkingsbasis (slechts 3 metingen, niet exact dezelfde onderzoeksopzet).

In vergelijking met de vorige meting geven ondernemers duidelijk hogere rapportcijfers voor de bereikbaarheid van de hele stad, ondernemersnetwerken, gemeentelijke regelgeving, digitale dienstverlening door de gemeente en de bereikbaarheid per auto van de eigen locatie. Het aanbod van vestigingsplaatsen (bedrijventerreinen, bedrijfsruimten e.d.) zakt duidelijk in waardering van 6,5 in 2018 naar 6,1 in 2021. Het beeld  duidt op een hoogconjunctuur, met tegelijkertijd een ontspannen verkeersbeeld door de coronamaatregelen.

Blijvend hoog scoren in 2021 de waardering voor de eigen huisvesting en bedrijfsomgeving, de bereikbaarheid van de eigen vestiging met het openbaar vervoer en fiets, de nabijheid van onderwijs- en kennisinstellingen en het woon- en leefklimaat en culturele voorzieningen en evenementen. Lage scores zijn er ook in 2021 voor lokale lasten (5,7), het genoemde aanbod aan vestigingsplaatsen (6,1) en (ondanks verbetering) de gemeentelijke regelgeving (6,2).

Figuur: Rapportcijfer Nijmeegs ondernemingsklimaat 1999-2021.
Bron: Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat, Ecorys en Bedrijvenpeiling/Monitoren vestigingsklimaat, O&S.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13