Wijken

Heijendaal

Heijendaal

De wijk Heijendaal maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Het oppervlak wordt grotendeels ingenomen door universiteit, hoge school en ziekenhuis. Binnen Heijendaal ligt ook park Brakkenstein. Een deel van de woningen is in de negentiger jaren van de vorige eeuw gebouwd op het terrein van het voormalige Canisius-Wilhelmina-ziekenhuis (‘Park Heijendaal’). De rest van de woningen is gelegen aan de wijkranden en bestaat vooral uit vooroorlogse laagbouwwoningen. Ook zijn er studentencomplexen aanwezig. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Heijendaal tot de hogere middenklasse van de Nijmeegse woningmarkt.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13