Wijken

Aldenhof

Aldenhof

De wijk Aldenhof maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Opvallend bij de entree van de wijk is een voormalig ketelhuis. Samen met Malvert behoort Aldenhof tot de oudste wijken van Dukenburg (eind zestiger jaren). Gelegen tussen de van Boetbergweg, van Appelterenweg en park Staddijk kenmerkt de wijk zich door een duidelijke ruimtelijke opzet met een hoofdweg. Daaromheen liggen zijstraten met bouwblokken. Er zijn hier vooral grote laagbouwwoningen, maar ook maisonnettecomplexen en (midden)hoogbouwwoningen. Er zijn in de wijk geen winkelvoorzieningen. Ook het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen is beperkt. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Aldenhof tot een laag woningmarktsegment.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13