Wijken

Hengstdal

Hengstdal

De wijk Hengstdal maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Na de ontmanteling van de vestingwerken ontstond er hier bebouwing langs bestaande veldwegen. Daarna werd het gebied vanaf WOI tot in de jaren zestig meer planmatig bebouwd. Woningbouwcorporaties hebben een belangrijke rol gespeeld, er ontstond een bijzondere menging van woningbouwcomplexen met particuliere woningen. Het naoorlogse Hengstdal is ontworpen door de Nijmeegse stedenbouwkundige Pouderoyen, met een bijzondere vervlechting van landschap en stedenbouw. Een opvallende volksbuurt in het noorden van Hengstdal is het 'Rooie Dorp'. Aan de westkant van Hengstdal is het Limoskazerne-terrein omgevormd tot een woongebied. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot de hogere middenklasse van de Nijmeegse woningmarkt.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13