Wijken

Bottendaal

Bottendaal

Bottendaal is een grotendeels 19de-eeuwse wijk binnen stadsdeel Nijmegen-Oost, met een hoge bebouwingsdichtheid en vaak kleine tuinen. Veel woningen zijn inmiddels gerenoveerd. Door de typische bebouwing, de functiemenging en de gerealiseerde stadsvernieuwingsprojecten levert de wijk een sterk gevarieerd beeld op. De Burghardt van de Berghstraat functioneert als voorzieningencentrum. In Bottendaal bevinden zich daarnaast nogal wat werkfuncties. De wijk dient als broedplaats voor kleine startende bedrijven, vaak op binnenterreinen. Op de plaats van een voormalige drukkerij is een buurtparkje aangelegd. Het terrein van de Dobbelmanfabriek is herontwikkeld met woningbouw en ook buurtfuncties. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Bottendaal tot een hoger middensegment van de Nijmeegse woningmarkt.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13