Wijken

Biezen

Biezen

De wijk Biezen hoort bij stadsdeel Nijmegen-Oud-West. Hier ligt de oude uitvalsweg Voorstadslaan tussen een aantal buurten. Naast het Waterkwartier, tussen 1910 en 1940 als sociale woningbouw ontstaan, zijn er kleinere karakteristieke wijkdelen te onderkennen. Zo is het gebied tussen de Marialaan, Voorstadslaan en Krayenhofflaan in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw bebouwd. Het openbare groen is op de meeste plaatsen beperkt. In de loop van de jaren zijn in de wijk herstructureringen doorgevoerd. Aan de westzijde is Park West gerealiseerd. Het gebied tussen Biezen en de Waal(haven) kende vooral bedrijvigheid, en wordt ontwikkeld tot woongebied met diverse (stedelijke) voorzieningen.

Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Biezen tot het 'middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13