Wijken

Grootstal

Grootstal

Grootstal heeft binnen stadsdeel Nijmegen-Zuid een ruim aanbod aan goedkope en middeldure huurwoningen, laagbouw en etagebouw. Het grootste deel is gebouwd tussen 1955 en 1965. Er is hier veel stedenbouwkundige afwisseling, ook vanwege de hoogteverschillen. In Grootstal zien we diverse oude verbindingen zoals de Grootstalselaan, de St. Jacobslaan en de Van Peltlaan. Langs deze wegen en later ook in tussenliggende gebieden is bebouwing ontstaan. Een opvallend woonproject voor ouderen is 'de Ring'. In het noordwestelijk deel van de wijk liggen verschillende bedrijven. In het zuidelijk deel is begin negentiger jaren het nieuwbouwplan Klein Grootstal gerealiseerd.

Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Grootstal tot een lager middensegment van de Nijmeegse woningmarkt.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13