Wijken

Oosterhout

Oosterhout

De wijk Oosterhout typeert de stap van Nijmegen over de Waal in stadsdeel Nijmegen-Noord. In De Boomgaard, het oudste deel, werden de eerste woningen in 2000 opgeleverd. De stedenbouwkundige structuur is gericht op inpassing in het landschap. Een groene zone binnen de wijk wordt gevormd door park de Rietgraaf en het gebied rondom het eiland in het noordelijke deel van de wijk. Een belangrijke (verkeers)as in Oosterhout is de Griftdijk. In de noordelijke helft van het gebied, dat tegen de A15 aan ligt, zijn bedrijven en instellingen gevestigd. Tot de wijk Oosterhout behoort ook enig landelijk gebied. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Oosterhout tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13