Wijken

Neerbosch-Oost

Neerbosch-Oost

De wijk Neerbosch-Oost in stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West kent een herhaling van woonbuurten, met zowel hoogbouw als laagbouw. Hier staan veel huurwoningen, om de wijk heen een groene strook met daarin waterpartijen. Winkels, wijkgebouw en sporthal liggen centraal in de wijk. Ook is er enige historische bebouwing aanwezig van het oude dorp Neerbosch. Een ander historisch element is het 'bosje van de Baron', dat ooit onderdeel was van het slot van de baron van Rijckevorsel. Tussen de Neerbosscheweg en de Dr. de Blecourtstraat - Dennenstraat liggen woonbebouwing en een voorzieningenstrook (met daarin Sportpark “de Dennen” en een schoolcomplex) die ook deel uitmaken van Neerbosch-Oost. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Neerbosch-Oost tot een laag woningmarktsegment in onze stad.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13