Wijken

Heseveld

Heseveld

De vroeg-naoorlogse woonwijk Heseveld maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Het was de tijd van woningnood, toen er snel en effectief moest worden gebouwd. Men koos voor een rationele verkaveling, waarbij op verschillende plekken experimentele bouwsystemen zijn toegepast. De hoofdopzet van de wijk bestaat uit een assenkruis van hoofdwegen (Molenweg-Paul Krügerstraat en Daniëlsweg). Centraal liggen het Daniëlsplein met aangrenzend de voorzieningen aan de Molenweg, en niet ver daar vandaan de parochiekerk en andere wijkvoorzieningen. Ten zuiden van de Graafseweg bevinden zich drie afgescheiden deelgebieden rond Oude Graafseweg, Paddepoelseweg en Muntmeesterlaan. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Heseveld tot een laag woningmarktsegment.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13